Bij overgewicht is er sprake van overtollig vet opgeslagen in het lichaam. Dit kan verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zoals: hoge bloeddruk, diabetes type II, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. Het Body Mass Index zegt iets over de verhouding tussen uw lengte en uw gewicht. Bij een BMI tussen de 18.5 – 24.9 kg/m2 heeft u een gezond gewicht. Men spreekt van overgewicht wanneer het BMI hoger is dan 24.9 kg/m2, obesitas (ernstig overgewicht) bij een BMI hoger dan 30 kg/m2 en van morbide obesitas (zeer ernstige overgewicht) bij een BMI hoger dan 40 kg/m2. Voor kinderen gelden andere afkapwaarden. Bereken hier uw BMI.

Voedingspatroonbij overgewicht

Een gezonder voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging zal u erbij helpen om deze overtollige kilo’s kwijt te raken. Wanneer u een afspraak maakt bij de praktijk dan wordt er tijdens het eerste consult besproken hoe uw huidige voedingspatroon en leefstijl eruit ziet. Op basis hiervan en op basis van het besproken medische achtergrond worden er doelen opgesteld. Vervolgens worden adviezen gegeven om deze te kunnen behalen. Het advies bevat puntsgewijs aandachtspunten in uw voedingspatroon en een voorbeelddagmenu. Tijdens elk (eventueel) vervolgconsult wordt er aandacht besteed aan problemen waar u tegen aan loopt en worden er nieuwe aanvullende adviezen gegeven. Niet diëten, maar ‘gewoon’ gezonder eten!’ Het is belangrijk dat het gezond eten een gewoonte wordt, maar dat het wel leuk blijft!

Bekijk ook onze andere diensten: Ondergewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, maag- lever- darmproblematiek, FODMAP dieet, jicht, voedselallergieën, sportvoeding, zwangerschap.